پرواز های استانبول

تاریخ و زمان و نرخ پرواز های استانبول به شرح زیر می باشد :

ایر لاین                              روزهای رفت                 روزهای برگشت               زمان رفت              زمان برگشت

پگاه سوز                            همه روزه                        همه روزه                      04:25                      23:05

اطلس جت            شنبه,دوشنبه,سه شنبه     یکشنبه,دوشنبه,چهارشنبه         07:00                      23:30

                                   پنجشنبه                              جمعه

ماهان                          همه روزه                           همه روزه                        07:00                       10:35

آسمان                  یکشنبه,پنجشنبه                 یکشنبه,پنجشنبه                  17:00                       19:40