تور استانبول

 

تور استانبول ،هتل بابيل

 

عکس هتل بابیل استانبول

موقعيت هتل : آكساراي

دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 449000 تومان
كودك باتخت 401000 تومان
كودك بدون تخت 278000 تومان

شب اضافه 255000 تومان


*****
خدمات : بلیط ، يك هفته اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****

توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

براي آگاهی از قيمت ساير هتلهاي مورد نظر خود با بخش تركيه آژانس تماس حاصل نماييد

 

***************************************

 

تور استانبول ، هتل ناندا

Nanda Hotel Istanbul

عکس هتل ناندا استانبول

موقعيت هتل : آكسارای

دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 652000 تومان
كودك با تخت 516000 تومان
كودك بدون تخت 491000 تومان

شب اضافه 352000 تومان


*****
خدمات : بلیط ، يك هفته اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****


توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور :42632 و 88530609

براي آگاهی از قيمت ساير هتلهاي مورد نظر خود با بخش تركيه آژانس تماس حاصل نماييد

 

***************************************

 

تور استانبول هتل يورو پلازا

Euro Plaza Hotel Istanbul

عکس هتل یور پلازا استانبول

موقعيت هتل : تپه باشی

دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 598000 تومان
كودك با تخت 542000 تومان
كودك بدون تخت 490000 تومان

شب اضافه 352000 تومان

*****
خدمات : بلیط ، يك هفته اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****


توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

براي آگاهی از قيمت ساير هتلهاي مورد نظر خود با بخش تركيه آژانس تماس حاصل نماييد

 

***************************************

تور استانبول هتل ليون

Lion Hotel Istanbul

عکس هتل لیون استانبول

موقعيت هتل : تكسيم

دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 589000 تومان
كودك با تخت 485000 تومان
كودك بدون تخت 382000 تومان

شب اضافه 352000 تومان

*****
خدمات : بلیط ، يك هفته اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****


توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

براي آگاهی از قيمت ساير هتلهاي مورد نظر خود با بخش تركيه آژانس تماس حاصل نماييد

 

***************************************

 

تور استانبول|هتل ناندا |دی 93

عکس هتل ناندا استانبول

موقعيت هتل : آكسارای

مدت تور : دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 698000 تومان
كودك با تخت 561000 تومان
كودك بدون تخت 498000 تومان

شب اضافه 322000 تومان
*****
خدمات : بلیط ، يك هفته اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****
توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور :42632 و 88530609

***************************************

تور استانبول|هتل ليون|دی 93

 

عکس هتل لیون استانبول

موقعيت هتل : تكسيم

دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 679000 تومان
كودك با تخت 578000 تومان
كودك بدون تخت 489000 تومان

شب اضافه 415000 تومان

*****
خدمات : بلیط ، يك هفته اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****
توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

 

***************************************

تور استانبول|هتل بابيل|زمستان 93

 

عکس هتل بابیل استانبول

موقعيت هتل : آكساراي

دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 588000 تومان
كودك باتخت 465000 تومان
كودك بدون تخت 374000 تومان

شب اضافه 322000 تومان
*****
خدمات : بلیط ، يك هفته اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****

توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

***************************************

تور استانبول | هتل سلطان |دی 93

نرخ ویژه زمستان

موقعيت هتل : لاللی

مدت تور : دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 675000 تومان

هر نفر در اتاق 1تخته 866000 تومان
كودك با تخت 445000 تومان
كودك بدون تخت 374000 تومان

*****
خدمات : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****


توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

نرخ های بالا ویژه بوده و در صورت پر شدن نرخ عادی محاسبه می شود.

 

***************************************

تور استانبول | هتل آرت | زمستان 93

نرخ ویژه زمستان

موقعيت هتل : لاللی

مدت تور : دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 656000 تومان
كودك با تخت 431000 تومان
كودك بدون تخت 387000 تومان

شب اضافه 315000 تومان
*****
خدمات : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****


توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

***************************************

تور استانبول | هتل يورو پلازا | زمستان 93

نرخ ویژه پاییز

موقعيت هتل : تپه باشی

مدت تور : دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 569000 تومان
كودك با تخت 471000 تومان
كودك بدون تخت 370000 تومان

شب اضافه 265000 تومان
*****
خدمات : بلیط ، يك هفته اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****


توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.
براي آگاهی از قيمت ساير هتلهاي مورد نظر خود با بخش تركيه آژانس تماس حاصل نماييد. تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

 

***************************************

تور استانبول|هتل تاپ کاپی |دی 93

موقعيت هتل : آكساراي

مدت تور : دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 752000 تومان
هرنفر در اتاق 1تخته 855000 تومان

كودك با تخت(5تا12سال) 597000 تومان

كودك بدون تخت(2تا 5سال) 462000 تومان
*****
خدمات : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ،راهنماي فارسي زبان

*****


توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد. تلفن رزرو تور :42632 و 88530609

***************************************

تور استانبول | هتل آل سیزن|دی 93

نرخ ویژه آبان ماه

موقعيت هتل : فندق زاده

مدت تور : دو شب و سه روز

هر نفر در اتاق 2 تخته 956000 تومان

هر نفر در اتاق 1تخته 858000 تومان
كودك با تخت 618000 تومان
كودك بدون تخت 368000 تومان

*****
خدمات : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****


توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.تلفن رزرو تور :42632 و 88530609

 

***************************************

تور استانبول | هتل تاپ کاپی|دی 93

نرخ ویژه زمستان 93

موقعيت هتل : لاللی

مدت تور : 2 شب و 3 روز

هر نفر در اتاق دو تخته 528000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته 698000 تومان
كودك با تخت 428000 تومان
كودك بدون تخت 399000 تومان

*****
خدمات : بلیط ، اقامت ، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی،بيمه مسافرتي ، دو گشت ويژه ،راهنماي فارسي زبان

*****


توضيحات : نرخ های فوق ارقام پايه بوده و قيمتها بسته به روز رفت و برگشت ممكن است متغير باشد . هتلهاي سه ستاره استانبول نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت پايينتري دارند . شش ماه اعتبار گذرنامه براي خروج از كشور الزاميست .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.تلفن رزرو تور : 42632 و 88530609

نرخ های بالا ویژه بوده و در صورت پر شدن نرخ عادی محاسبه می گردد.

هتل توپکاپی"تاپ كاپي"در منطقه فندق زاده قرار دارد و تا ایستگاه تراموا و متروی داخلی فاصله کوتاهی دارد.


معرفی استانبول

استانبول بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی و اقتصادی کشور ترکیه است. شهر کنار تنگه بسفر و دریای مرمره واقعه شده است. استانبول اولین شهر بزرگ در جهان است که بین دو قاره واقعه شده است. بندر طبیعی شاخ طلایی یا شاخاب در استانبول قرار دارد و همچنین استانبول در سال 2010 به عنوان کلان شهر پایتخت فرهنگ اروپا انتخاب شده‌است. از لحاظ تعداد توریستان خارجی جزء 3 شهر توریستی اول جهان به شمار میرود.

 

***************************************

مراکز خرید استانبول

مرکز خرید هیستوریا استانبول
مرکز خرید هیستوریا که در منطقه فاتح ساخته شده است نهمین مرکزخرید پر طرفدار استانبول به شمار می آید. این مرکز خرید هیستوریا به دلیل نزدیکی به مسجد سلطان احمد دارای موقعیت جغرافیایی ویژه و خوبی می باشد.
این مرکز خرید دارای شش طبقه تجاری است که در این شش طبقه حدود هفتاد و پنج بوتیک و رستوران میزبان گردشگران و میهمانان خود می باشد.
از طبقه یکم تا سوم مختص لباس های بانوان و آقایان می باشد که در این طبقاتع افراد مارک پوش می توانند بهتعرین و معروفترین مارکهای دنیار را در پوشاک ببینند, از این برندها می توان به مارک های Bershka, Zara, Mango, Elle, Nine West and Levis اشاره کرد.
در طبقه همکف این مرکز خرید می توانید هرگونه کالایی را ببینید و خریداری کنید. زمانی که در این مرکز هستید نگران خوراک خود نباشید زیرا که می توانید در رستوران این مرکز انواع ساندیچ, پیتزا, مک دونالد , کنتاکی مرغ سرخ شده "KFC" و انواع خوراک های خوشمزه را سرو کنید.
آدرس مرکز خرید هیستوریا استانبول : فاتح- عدنان میندیرس بیلواری-پلاک 2
آدرس سایت مرکز خرید هیستوریا استانبول : www.historia.com

 

***************************************

مرکز خرید ایستینی پارک استانبول
مرکز خرید ایستینی پارک استانبول بر پایه 1 طراحی خاص ساخته شده است. این مرکز که در سال 2007 افتتاح شده, دارای دو ناحیه سر پوشیده و سرباز شامل 1 پارک و 1 بازار غذایی معتبر ترکی می باشد. این مرکز به سه قسمت تقسیم شده است. فضای تفریحی اصلی در 1 ساختمان مجلل و بزرگ چهار طبقه قرار دارد که شامل دوازده سینما با 2 هزار و ششصد صندلی به همراه 1 سینمای IMAX سه بعدی ویژه کوکان است. مرکز لوازم خانگی در 1 میدان شهری فضای باز به همراه 1 پارک سبز ساخته شده است.

***************************************

دیدنیهای استانبول

 

قلعه روملی حصار استانبول
قلعه روملی حصار استانبول در مجاورت تنگه بسفر در ساحل "روملی" در شهر استانبول ترکیه واقع شده است. این قلعه در بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج قرار دارد, و یکی از قلعه‌های معروف کشور ترکیه می باشد. ساختمان آن بسیار وسیع و زیبا می باشد. این قلعه مستطیل شکل می باشد. قلعه روملی حصار استانبول را به دستور سلطان محمد فاتح ساخته اند.
گردشگران می توانند همه روز از این قلعه دیدن کنند, تنها چهارشنبه ها قلعه تعطیل می باشد.
ساعات بازدید از ساعت نه صبح تا چهار بعدظهر می باشد.

***************************************

کلیسای چورا استانبول
کلیسای چورا استانبول نخستین بار برای کلیسای بیزانسی در نظر گرفته شده بود.و پس از چندین سال به مسجد تغییر کرد. و در حال حاضر به یک موزه تبدیل شده است. موزائیک ها و کاشی های زیبای دیوار کلیسا، یکی از باارزش ترین معماری باقیمانده از هنر بیزانسی در کل جهان می باشد. قسمت های از این کلیسا در سال چهارصد میلادی در استانبول ساخته شد. اما ساختمان آن که در حال حاضر ساختمان موزه می باشد در سال هزار و پانصد میلادی ساخته ده است.کلیسای چورا استانبول حدود 3 مایلی شمال غربی سلطان احمدواقعه شده است.
این موزه همه روز میزبان گردشگران می باشد.
ساعت بازدید موزه از 09:30 صبح تا 18:30 بعدظهر می باشد.
ورودی موزه شش دلار آمریکا می باشد.

***************************************

موزه استانبول
موزه باستان شناسی استانبول یکی از بزرگترین موزه های شهر استانبول محسوب می شود.موزه باستان شناسی استانبول درای میلیون ها شیء عتیقه می باشد که در آنجا با دقت از آنها محافظت می شود.این موزه در سال 1891 افتتاح شد و این موزه از 3 ساختمان جدا از هم تشکیل شده است. که به موزه شرق باستان مشهور می باشد و در نزدیکی کاخ توپکاپی می باشد. این موزه همه روزه میزبان گردشگران می باشد به غیر از روزهای دوشنبه که تعطیل می باشد.
ورودی موزه هشت دلار می باشد.
ساعت بازدی از 9:30 صبح تا پنج بعدظهر می باشد.

***************************************

بازار بزرگ(کاپالی چارشی)استانیول
بازار بزرگ استانبول یکی از بزرگترین و معروفترین بازارهای بزرگ جهان محسوب می شود که در شهر استانبول ترکیه قرار دارد. زمانی که به این بازار می روید می توانید تزئینات زیبای که در سقف و دیوارهای بازار کار شده است را ببینید و پی به دیرینگی این بازر ببرید. این بازار بزرگ حدود چهار هزار مغازه دارد که هر چیزی که نیاز گردشگران باشد در این بازار به فروش می رسد. در این بازار 2 مسجد، صرافی های بسیار و کافه های متعدد به چشم می خورد. برخی از اجناس که در این بازار به چشم می خورد می توان به فرش و قالی و پوشاک تا کارهای دستی و هنری و شطرنج اشاره کرد.
این بازار به زبان ترکی کاپالی چارشی نامگذاری شده است و در 1 مایلی مغرب سلطان احمد می باشد. جزئ بزرگترین مراکز خرید استانبول نیز می باشد.

***************************************

کاخ دلمه باغچه استانبول
کاخ دلمه باغچه استانبول در کنار تنگه بسفر واقعه شده است. و این کاخ از دارای ارزش باستانی وزیادی می باشد. این کاخ در قرن 19 احداث شد. پادشاهان عثمانی در زمان رسیدن به حکومت و پادشاهی از این کاخ ,حکومت خود را آغاز می کردند. نحوه ی طرح داخلی این کاخ مخلوطی از نقشه های اروپایی و عربی می باشد که به نوبه خود این کاخ را نسبت به کاخ های دیگر خاص کرده و کاخ دلمه باغچه استانبول منحصر به فرد می باشد.این کاخ هرو روز هفته از ساعت نه صبح تا چهار بعدظهر برای همه ی افراد باز می باشد. فقط روزهای دوشنبه,پنجشنبه کاخ تعطیل می باشد.

***************************************

مسجد آبی استانبول
مسجد سلطان احمد که به مسجد آبی مشهور می باشد. سلطان احمد عثمانی آرزوی آن را داشت که مسجدی را بسازد تا با مسجد ایاصوفیه رقابت کند و حتی در این کار نیز موفق شده است و این مسجد یکی از مشهورترین جاذبه های گردشگری استانبول می باشد. در این مسجد حجاب الزامی است و اگر یادتان رفت که با خود روسری ببرید می توانید از مسجد قرض کنید. این مسجد در منطقه سلطان احمد قرار دارد و هر روز از ساعت نه تا پمج بعدظهر میزبان میهمانان خود می باشد. ورودی این مسجد رایگان می باشد ولی در زمان نماز ممنوع می باشد.

***************************************

کاخ توپکاپی استانبول
کاخ توپکاپی استانبول مرکز پادشاهی عثمانی از قرن پانزده تا نوزده میلادی بوده است.ساختمان کاخ در سال 1948 افتتاح شده است.
این کاخ در نقطه برخورد تنگه بسفر, خلیج شاخ طلایی و دریای مرمره می باشد. این کاخ توسط محمد فاتح در سال 1453 ساخته شد و محمد فاتح تا زمان مرگ خود در این کاخ زیست. و پس از آن محل زندگی پادشاهان عثمانی بوده است. و محمد دوم آخرین پادشاهی بود که در این کاخ زیست و پس از آن این کاخ تبدیل به موزه شد. این کاخ به چهارباغ نیز مشهور است. آشپزخانه ی کاخ در سمت راست ساختمان واقع شده است که در حال حاضر نمایشگاهی از نقرجات و ظروف چینی می باشد. در قسمت چپ ساختمان حرامسرای بوده است. و مهم ترین بخش کاخ قسمت سالن اجتماعات-کتابخانه و لوازم پادشاهان و خانواده های آنها می باشد. گردشگران می توانند جواهرات و لوازم شخصی پادشاهان را در نمایشگاهی در کاخ ببینند. ردای حضرت محمد(ص) نیز در بخش وسطی کاخ حفظ و نگهداری می شود. موزه کاخ در حیاط اول کاخ موجود می باشد. این موزه شامل : عتیقه‌ها و گنج های با ارزش,تابوت سنگی اسکندر و نمای سر در معبد آتن اشاره کرد. موزه ی نیز, برای قسمت مشرق موجود است که هنر سومریها ، بابلیها و عاشوریان در آن به نمایش در آمده است. بهترین زمان برای دیدن موزه اول صبح می باشد. ولی ساعت بازدید : چهارشنبه تا دوشنبه نه صبح تا هفده بعدظهر می باشد. و در روزهای سه شنبه تعطیل می باشد.
آدرس کاخ توپکاپی : استانبول ، سلطان احمد، سقوك چشمه
تلفن: ۰۴۸۰ ۵۱۲ (۲۱۲ ۰۰۹۰)

 

***************************************

بازار ادويه استانبول
بازار ادويه استانبول در منطقه ایمینونو است که در سال 1600 میلادی شروع به کار کرده است. اسم این بازار را بازار ادویه نامیدند زیرا در گذشته بیشترین کالایی که در این بازار به فروش می رسیده است ادویه جات وبوده است. ولی در سال های اخیر کالاهای دیگری از قبیل صنایع دستی, خشکبار, پارچه های ترکی و حتی خاویار نیز به فروش می رسد.این بازار همه خدماتش را هم به گردشگران و هم به ساکنان محلی به طور مساوات تقسیم می کند و یکی از بهترین مکان های گردشگری می باشد.

 

***************************************

 

برج گالاتا استانبول
برج گالاتا استانبول شصت و دو متر ارتفاع دارد که در سال 1348 ساخته شده است. در نزدیکی این برج رستورانها و کلوپهای شبانه ی نیز دایر است تا از آنها استفاده کنید. همچنین اگر در زمان غروب آفتاب به این برج سری بزنید می توانید صحنه ی به یاد ماندنی و وصف نشدنی از تنگه بسفر را در ذهن خود به ثبت برسانید.
برج دختر : برج دختر در قرن 12 میلادی ساخته شده است ولی ساختمان آن متعلق به قرن هجده ام می باشد. از این برج به عنوان رمانتیک ترین مکان در استانبول یاد می شود.

 

***************************************

کاخ دولما باغچه استانبول
کاخ دولما باغچه در ششصد متری در سواحل اروپایی تنگه بسفر واقعه شده است.این کاخ یه دست سلطان عبدالمجید اول در میانه قرن نوزدهم بنا نهاد شد. این کاخ دارای سالنی می باشد که این سالن پنجاه و شش ستون دارد, و لوستر بزرگ که در حدود پنج تن وزن دارد که هفتصد و پنجاه لامپ مزین این لوستر می باشد نیز در همان زمان ساخته شد.در اوایل ساخته شدند این کاخ انواع پرندگان از نقاط مختلف جهان به این کاخ در استانبول آورده شد تا مقیمان این کاخ دچار خرسند شوند. آتوترک ترکیه در ده ام نوامبر 1938 در همین کاخ در ساعت 9:05 چشم از دنیا بست و به همین علت ساعت های این کاخ بر روی 9:05 دقیق می باشند. همچنین راهنمایانی بازدیدکنندگان را برای دیدن از کاخ راهنمایی می کنند.

***************************************

آب و هوای استانبول

تابستان‌های استانبول معمولاً گرم و آفتابی است و دما، در روز بیست و هفت درجه و شب هیجده درجه‌ی سانتی‌گراد است ولی در استانبول برف و باران هم می‌بارد! رطوبت در استانبول خیلی بالاست. تابستاندر استانبول خشک‌ترین فصل سال می باشد؛ ولی گاهی رگبارهای تابستانی هم می بارد که خیلی زود هوا آفتابی می‌شود. استانبول در زمستان‌ سرد و مرطوب است و میانگین دمای هوا در شب دو درجه‌ی سانتی‌گراد و در روز هفت درجه‌ی سانتی‌گراد است سرمای آزار دهنده‌ای به علت رطوبت بالا و بادههای زمستانی در استانبول وجود دارد. و از دسامبر تا اواخر مارس برف در این شهر می بارد.
شهر استانبول به علت موقعیت جغرافیایی‌ و بزرگ بودنش دارای گوناگونی آب و هوا می باشد.

 

***************************************

بهترین زمان‌ سفر به استانبول

بهترین زمان‌ در سال برای سفر به استانبول در فصل بهار و پاییز می باشد. که در سه ماه اول سال به علت درجه حرارت آب و هوا بهترین زمان برای سفر است و به‌علاوه جمعیت کم مسافران در این ایام نسب به تابستان یکی دیگر از مزیت های آن است. در ماه‌های زمستانی میزان بارندگی در این شهر بیشتر می شود که باعث می شود احساس نم‌كشیدگی کنید.

***************************************

 

بازارها و مراکزخرید استانبول

شهر استانبول به علت قرار گرفتن در محل تقاطع سه قاره آسیا, اروپا و آفریقا است, ; که به عنوان محل تماس این مراکز با یکدیگر و نیز سابقه تاریخی این شهر و همچنین عبور جاده ابریشم از آن از دیرباز به عنوان محل برخورد تاجران کشورهای مختلف با یکدیگر بوده است. شهر استانبول از دیر باز یک مرکز تبادل کالا تبدیل شده است بدین لحاظ استانبول دارای بازارهای متفاوتی جه از نوع سنتی و قدیمی و چه از نوع بازارهای زنجیره ای و جدید است که چشم ها رو به خود جذب می کند.

 


تازه ها


تلاش استانبول برای میزبانی المپیک 2020

طبق قوانین بین المللی المپیک اگر کشوری نامزد میزبانی المپیک باشد حق برگزاری مسابقات مهم ورزشی دیگری را ندارد. پس با این حساب اگر ترکیه میزبانی بازی های فوتبال قهرمانی اروپا را کسب کند , اجاز ندارد خود را نامزد میزبانی المپیک اعلام کند. ولی با این حال حسن ارات به خبرنگاران اعلام کرده تا یک ماه دیگر به کمیته ی المپیک اعلام می کنند که ترکیه برای میزبانی المپیک اسرار بیشتری دارد.

 


استانبول میزبان شالکه آلمان

در بازی های دوره ی رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا استانبول میزبان شالکه ی آلمان بود, که تیم گالتاسارای ترکیه با اولین بازی دروگبا به نتیجه ی یک بر یک رسید.

بازی برگشت این تیم در روز 22 اسفند برگزار می شود.

 

.


جزایر اطراف استانبول

جزایر اطراف استانبول

در اطراف استانبول مجموعه ای از جزایر نه گانه وجود دارد که به جزایر شاهزادگان نیز معروف است. در دوره بیزانس این جزایر مکانی برای تعبیدگاه شاهزادگان بوده است. امروزه این مکان با شرایط آب و هوائی مناسب و هم چنین خانه های چوبی خود که مربوط به قرن 19 می باشد به عنوان مکانی مناسب برای گذراندن تعطیلات در روزهای گرم تابستان تبدیل شده.یکی از بزرگترین جزایر جزیره بویوک آدا می باشد که در آن امکان گردش با کالسکه و یا گذراندن ساعاتی در سواحل این منطقه فراهم امده است. از دیگر جزایر معروف این مجمع الجزایر می توان به صدف ،کنیالی ، هی بلی وبورگاز آدا اشاره کرد.

##################################

جزایر پرنس استانبول

جزایر پرنس استانبول

جزایر پرنس مجموعه ای از 9 جزیره است که چهار جزیره هئیبئلی آدا ،بورگاز آدا، بیوک آدا و کینالی آدا مشهور ترین و بزرگترین هستند.جمعیت این جزیره ها بیست هزار نفر است که در تابستان به پانصد هزار نفر هم میرسد. جزایر پرنس به خاطر نزدیکی به مکانهای تاریخی و استانبول مشهور است.امروزه جزایر پرنس استانبول یک مکان تفریحی برای افراد مشهور بخصوص در تابستان است. همچنین توریستها و مسافران برای دیدن از مکانهای تاریخی ،جنگلهای پاینه ، پلاژها و تفریحات جذاب مانند تور جزیره با کالسکه به این جزایر می آیند.

**********************************************

مرکز خرید هیستوریا استانبول

مرکز خرید هیستوریا که در منطقه فاتح ساخته شده است نهمین مرکزخرید پر طرفدار استانبول به شمار می آید. این مرکز خرید هیستوریا به دلیل نزدیکی به مسجد سلطان احمد دارای موقعیت جغرافیایی ویژه و خوبی می باشد. این مرکز خرید دارای شش طبقه تجاری است که در این شش طبقه حدود هفتاد و پنج بوتیک و رستوران میزبان گردشگران و میهمانان خود می باشد.

*******************************************

میدان تکسیم استانبول

میدان تکسیم استانبول

یکی ازمحله های شلوغ و مدرن در شهر اروپایی استانبول تاکسیم است. رستوران ها و کافه های مدرن و هتل هایی مانند گراند هایت و جیلان اینترکانتیننتال استانبول، در این منطقه قرار گرفته اند.در قسمت غرب این میدان ساختمان رییس جمهوری قرار گرفته است.

 


منطقه پولونزكوي استانبول

منطقه پولونزكوي استانبول

این منطقه تفریحی بیست و پنج کیلومتر از شهر استانبول فاصله دارد و در قسمت آسیائی واقع شده است. این منطقه برای بار نخست به وسیله مهاجران لهستانی در قرن نوزدهم کشف شد. مردم استانبول برای گذراندن تفریحات،قدم زدن، سوارکاری و خوردن غذاهای سنتی لهستانی به اینمکان تفریحی می آیند.

 


کیزکولسی (برج دختر) استانبول

کیزکولسی (برج دختر) استانبول

این مکان از زیباترین و رمانتیک ترین جاذبه های استانبول محسوب می شود. این برج دربخش ورودی خلیج استانبول واقع شده است. این برج در قرن 12 بنا شده است اما ساختمان کنونی آن مربوط به قرن هجده میلادی است. طول این برج شصت و دو متر است و در سال 1348 ساخته شده شد. در زمان غروب آفتاب چشم انداز زیبایی از تنگه بسفر را مشاهده خواهید کرد.

 


فرودگاههای استانبول

شهر استانبول شامل دو فرودگاه بین‌المللی است : یکی از بزرگ‌ترین فرودگاهها که بیست و چهار کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد و در بخش اروپایی است فرودگاه بین‌المللی آتاتورک است که در یشیلکو قرار دارد.دومین فرودگاه، فرودگاه تازه تاسیس صبیحه گوکچن است که چهل و پنج کیلومتر از شرق اروپا و بیست کیلومتر از قسمت شرق آسیا فاصله دارد.

 


 

تنگه بسفر استانبول

تنگه بسفر که به صورت تنگه آبی در کشور ترکیه است که دریای سیاه را به دریای مرمره اتصال می دهد.و دو قاره آسیا و اروپا را از هم جدا می‌کند. شهر استانبول در اطرف این تنگه ها واقع شده است.

 


بهترین زمان سفر به استانبول

بهترین زمان‌ در سال برای سفر به استانبول در فصل بهار و پاییز می باشد. که در سه ماه اول سال به علت درجه حرارت آب و هوا بهترین زمان برای سفر است و به‌علاوه جمعیت کم مسافران در این ایام نسب به تابستان یکی دیگر از مزیت های آن است. در ماه‌های زمستانی میزان بارندگی در این شهر بیشتر می شود که باعث می شود احساس رطوبت کنید.

 


آب و هوای استانبول

تابستان‌های استانبول معمولاً گرم و آفتابی است و دما، در روز بیست و هفت درجه و شب هیجده درجه‌ی سانتی‌گراد است ولی در استانبول برف و باران هم می‌بارد! رطوبت دراستانبول خیلی بالاست. تابستان در استانبول خشک‌ترین فصل سال می باشد؛ ولی گاهی رگبارهای تابستانی هم می بارد که خیلی زود هوا آفتابی می‌شود. استانبول در زمستان‌ سرد و مرطوب است و میانگین دمای هوا در شب دو درجه‌ی سانتی‌گراد و در روز هفت درجه‌ی سانتی‌گراد است سرمای آزار دهنده‌ای به علت رطوبت بالا و بادههای زمستانی در استانبول وجود دارد. و از دسامبر تا اواخر مارس برف در این شهر می بارد.
شهر استانبول به علت موقعیت جغرافیایی‌ و بزرگ بودنش دارای گوناگونی آب و هوا می باشد.

 


تفریحات دراستانبول

مکان‌های که برای شنا کردن هستند از جمله شهرهای کوجوک جکمجه سارییی، باکرکوی و بوسفروس .و در خارج از شهر تولاز ، سیلیوری ، کیلیوس و سیله که در دریای سیاه هستند و جزایر پرینسس دریای مرمر. سیله یک مکان ساحلی و معروف در دریای سیاه است که پنجاه کیلومتر از شهر ترکیه فاصله دارد.و کیلیوس پارک ساحلی است که نزدیک تنگه بسفر و دریای سیاه است و محلی برای شنا کردن است.شهر استانبول محل اتصال به اروپا نیز می باشد و بخش اروپایی آن بسیار سرد است.و جاذبه های زیادی دارد از قبیل کلیساهای روم شرقی، بازارها، و عمارت عثمانی.

 


قلعه روملی حصار

این قلعه در شهر استانبول نزدیک تنگه بسفر و در ساحل روملی در بندر قرار دارد، و از قلعه‌های معروف کشور ترکیه است،که به وسیله ی سلطان احمد فاتح نیز بنا شده است این قلعه بسیار بزرگ وجذاب است و به شکل مستطیل است.ارتفاع دیوار های این قلعه هشتاد و دو متر نیز هست.

 


محبوبترین و پر بیننده ترین هتلهای استانبول


هتلهای 5 ستاره: هتل کرون پلازای استانبول،هتل گرند جواهر کانونشن سنتر

هتلهای 4 ستاره: هتل تکسیم گونن , هتل کریستال استانبول

هتلهای 3 ستاره: هتل لیون،هتل آستین

 


موقعیت جغرافیایی استانبول

شهر استانبول در ساحل دریای مرمره واقع شده است و تنگه ی بسفر که از میان شهر عبور می کند دریای سیاه را به دریای مرمره متصل می کند.دارای دو بخش است که قسمت غربی شهر استانبول در آسیا آناتولی قرار دارد و قسمت غربی آن در قاره ی اروپا قرار گرفته.و وسعت این شهر هزارو پانصد و سی و نه کیلومتر مربع است.

 


ادیان مردم استانبول

از اوایل قرن 11 میلادی مردم استانبول به دین اسلام روی آوردند. قبل از آن زمان, مسیحیت در ترکیه روج زیادی داشت. در زمان پادشاهی عثمانی آنها ادعای رهبری کشورهای اسلامی را داشته اند و سرزمین های زیادی را حاکم بودند. از سال 1924 دین اسلام به عنوان مذهب رسمی ترکیه تعیین شد ولی در اصلاحات سال 1928 میلادی این قانون حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست کشور ترکیه لائیک (با دولت و حکومت غیر مذهبی )معرفی شد.
99/8 درصد مردم مسلمان بوده (هشتاد درصد سنی- نوزده درصد شیعه) . 0/2درصد مسیحی و یهودی می باشند.

 


معرفی استانبول

استانبول بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی و اقتصادی کشور ترکیه است. شهر کنار تنگه بسفر و دریای مرمره واقعه شده است. استانبول اولین شهر بزرگ در جهان است که بین دو قاره واقعه شده است. بندر طبیعی شاخ طلایی یا شاخاب در استانبول قرار دارد و همچنین استانبول در سال 2010 به عنوان کلان شهر پایتخت فرهنگ اروپا انتخاب شده‌است. از لحاظ تعداد توریستان خارجی جزء 3 شهر توریستی اول جهان به شمار میرود.

 


پارک مینیا تورک استانبول

این پارک بزرگ و زیبا مساحتی به اندازه ی شصت هزار متر مربع دارد.دارای استخر و پارک آبی است. این پارک بزرگترین پارک مینیاتوری است که در بیست و دو ماه تکمیل گردید.این پارک دارای صد و پنج آثار تاریخی است که از دوران امپراتور عثمانی به جا مانده است.

 


مساجد تاریخی شهر استانبول

مسجد فاتح،مسجد سلیمانیه،مسجد بایزید،مسجد سلطان احمد یا مسجد آبی،ایا صوفیه.

 


مسجد فاتح استانبول

کلیسای حواریون قبل از فتح استانبول ویرانه شده بودکه سلطان محمد فاتح این مسجد را در همان مکان بنا کرد.و معماری این مسجد توسط سینان یوسف طراحی و ساخته شد.

 


بازار بزرگ(کاپالی چارشی)استانبول

بازار بزرگ استانبول یکی از بزرگترین و معروفترین بازارهای بزرگ جهان محسوب می شود که در شهر استانبول ترکیه قرار دارد. زمانی که به این بازار می روید می توانید تزئینات زیبای که در سقف و دیوارهای بازار کار شده است را ببینید و پی به دیرینگی این بازر ببرید. این بازار بزرگ حدود چهار هزار مغازه دارد که هر چیزی که نیاز گردشگران باشد در این بازار به فروش می رسد. در این بازار 2 مسجد، صرافی های بسیار و کافه های متعدد به چشم می خورد. برخی از اجناس که در این بازار به چشم می خورد می توان به فرش و قالی و پوشاک تا کارهای دستی و هنری و شطرنج اشاره کرد.این بازار به زبان ترکی کاپالی چارشی نامگذاری شده است و در 1 مایلی مغرب سلطان احمد می باشد. جزئ بزرگترین مراکز خرید استانبول نیز می باشد.

 


جاذبه های گردشگری استانبول

شهر استانبول قدمتی دیرینه دارد که در گذشته این شهر را به نام قسطنطنیه میشناختند. استانبول تنها شهر جهان است که بین دو قاره واقعه شده و وسیع ترین شهر کشور ترکیه می باشد. از مکان های دیدنی این شهر می توان به مسجدهای عثمانی, کلیساهای بیزانسی, کاتاکومب ها یا مقابر زیر زمینی مسیحیان و معابد کلیمی , قصر توپکاپی , بازار بزرگ سرپوشیده , بازار ادویه جات و موزه ی فرهنگی-اسلامی آن اشاره کرد.

 


 

مرکز خرید هیستوریا استانبول

مرکز خرید هیستوریا که در منطقه فاتح ساخته شده است نهمین مرکزخرید پر طرفدار استانبول به شمار می آید. این مرکز خرید هیستوریا به دلیل نزدیکی به مسجد سلطان احمد دارای موقعیت جغرافیایی ویژه و خوبی می باشد.
این مرکز خرید دارای شش طبقه تجاری است که در این شش طبقه حدود هفتاد و پنج بوتیک و رستوران میزبان گردشگران و میهمانان خود می باشد.
از طبقه یکم تا سوم مختص لباس های بانوان و آقایان می باشد که در این طبقاتع افراد مارک پوش می توانند بهتعرین و معروفترین مارکهای دنیار را در پوشاک ببینند, از این برندها می توان به مارک های Bershka, Zara, Mango, Elle, Nine West and Levis اشاره کرد.
در طبقه همکف این مرکز خرید می توانید هرگونه کالایی را ببینید و خریداری کنید. زمانی که در این مرکز هستید نگران خوراک خود نباشید زیرا که می توانید در رستوران این مرکز انواع ساندیچ, پیتزا, مک دونالد , کنتاکی مرغ سرخ شده "KFC" و انواع خوراک های خوشمزه را سرو کنید.

 


هتلهای 4 ستاره استانبول

استانبول بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی و اقتصادی کشور ترکیه است. شهر استانبول کنار تنگه بسفر و دریای مرمره واقعه شده است. ااستانبول اولین شهر بزرگ در جهان است که بین دو قاره واقعه شده است. بندر طبیعی شاخ طلایی یا شاخاب در استانبول قرار دارد و همچنین استانبول در سال 2010 به عنوان کلان شهر پایتخت فرهنگ اروپا انتخاب شده‌است. از لحاظ تعداد توریستان خارجی جزء 3 شهر توریستی اول جهان به شمار میرود. به همین علت دارای هتل های متعدد با امکانات متنوع می باشد.

 


معرفی استانبول

استانبول بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی و اقتصادی کشور ترکیه است. شهر کنار تنگه بسفر و دریای مرمره واقعه شده است. استانبول اولین شهر بزرگ در جهان است که بین دو قاره واقعه شده است. بندر طبیعی شاخ طلایی یا شاخاب در استانبول قرار دارد و همچنین استانبول در سال 2010 به عنوان کلان شهر پایتخت فرهنگ اروپا انتخاب شده‌است. از لحاظ تعداد توریستان خارجی جزء 3 شهر توریستی اول جهان به شمار میرود.

 


 

بازارها و مراکزخرید استانبول

شهر استانبول به علت قرار گرفتن در محل تقاطع سه قاره آسیا, اروپا و آفریقا است, ; که به عنوان محل تماس این مراکز با یکدیگر و نیز سابقه تاریخی این شهر و همچنین عبور جاده ابریشم از آن از دیرباز به عنوان محل برخورد تاجران کشورهای مختلف با یکدیگر بوده است. شهر استانبول از دیر باز یک مرکز تبادل کالا تبدیل شده است بدین لحاظ استانبول دارای بازارهای متفاوتی جه از نوع سنتی و قدیمی و چه از نوع بازارهای زنجیره ای و جدید است که چشم ها رو به خود جذب می کند.
بسیاری از ایرانی ها شهر استانبول را به قصد خرید انتخاب می کنند بخصوص خرید پوشاک و لباس با پارچه های ترک که یکی از بهترین دوخت ها را در دنیا دارند. از این جهت می توان گفت استانبول گزینه خوبی برای خرید است. استانبول با دارا بودن مراکز خرید بسیار محبوبیت میان همه علاقه مندان به خرید در دنیا را دارد. از معروفترین این مراکز می توان به مرکز خرید آکمرکز, بازار کاپالی چارشی, کوچه فراشان و فرش فروشان, کوچه زرگرها, کوچه پارچه فروش ها, مرکز خرید آتاکوی گالریا , مرکز خرید کاروسل, پاساژ اطلس، مرکز خرید کاپیتول ، بازار صحاف ها و بازار هرهر اشاره کرد. و همچنین بهترین مکان ها خیابان استقلال، خیابان جمهوریت , خیابان روملی, خیابان بغداد و خیابان بهاریه است.

 


 

مسجد آبی استانبول

 

مسجد سلطان احمد که به مسجد آبی مشهور می باشد. سلطان احمد عثمانی آرزوی آن را داشت که مسجدی را بسازد تا با مسجد ایاصوفیه رقابت کند و حتی در این کار نیز موفق شده است و این مسجد یکی از مشهورترین جاذبه های گردشگری استانبول می باشد. در این مسجد حجاب الزامی است و اگر یادتان رفت که با خود روسری ببرید می توانید از مسجد قرض کنید. این مسجد در منطقه سلطان احمد قرار دارد و هر روز از ساعت نه تا پمج بعدظهر میزبان میهمانان خود می باشد. ورودی این مسجد رایگان می باشد ولی در زمان نماز ممنوع می باشد.

 


جاذبه های گردشگری استانبول


شهر استانبول قدمتی دیرینه دارد که در گذشته این شهر را به نام قسطنطنیه میشناختند. استانبول تنها شهر جهان است که بین دو قاره واقعه شده و وسیع ترین شهر کشور ترکیه می باشد. از مکان های دیدنی این شهر می توان به مسجدهای عثمانی, کلیساهای بیزانسی, کاتاکومب ها یا مقابر زیر زمینی مسیحیان و معابد کلیمی , قصر توپکاپی , بازار بزرگ سرپوشیده , بازار ادویه جات و موزه ی فرهنگی-اسلامی آن اشاره کرد.

 


 

بهترین زمان‌ سفر به استانبول

 

بهترین زمان‌ در سال برای سفر به استانبول در فصل بهار و پاییز می باشد. که در سه ماه اول سال به علت درجه حرارت آب و هوا بهترین زمان برای سفر است و به‌علاوه جمعیت کم مسافران در این ایام نسب به تابستان یکی دیگر از مزیت های آن است. در ماه‌های زمستانی میزان بارندگی در این شهر بیشتر می شود که باعث می شود احساس نم‌كشیدگی کنید.

 


ادیان مردم استانبول


از اوایل قرن 11 میلادی مردم استانبول به دین اسلام روی آوردند. قبل از آن زمان, مسیحیت در ترکیه روج زیادی داشت. در زمان پادشاهی عثمانی آنها ادعای رهبری کشورهای اسلامی را داشته اند و سرزمین های زیادی را حاکم بودند. از سال 1924 دین اسلام به عنوان مذهب رسمی ترکیه تعیین شد ولی در اصلاحات سال 1928 میلادی این قانون حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست کشور ترکیه لائیک (با دولت و حکومت غیر مذهبی )معرفی شد.
99/8 درصد مردم مسلمان بوده (هشتاد درصد سنی- نوزده درصد شیعه) . 0/2درصد مسیحی و یهودی می باشند.

 


مسجد ایاصوفیا استانبول

مسجد ایاصوفیا مسجد تاریخی استانبول است که ارتفاع آن 55 متر و قطرآن 31 متر است .این مسجد در سال 532 میلادی به دستور کنستانتین اول به عنوان کلیسای مسیحیان بنا شد . در همان سال بر اثر شورش مردم استانبول این کلیسا آتش گرفت و خسارت های زیادی به آن وارد شد . پس از بازسازی و مرمت آن در سال 562 ، به فرمان امپراطور جاستینیان اول کلیسا دوباره فعال شد . در سال 1453 این کلیسا به مسجد مبدل گشت و اولین نماز جمعه را در آن برپا کردند . در نهایت وبا گذشت سال ها این مسجد به موزه تبدیل شد و همه ساله بیش از یک میلیون گردشگر تور استانبول به عنوان یکی از جاذبه های دیدنی شهر از آن بازدید می کنند.

 

مسجد ایاصوفیا استانبول

مسجد ایاصوفیا استانبول

مسجد ایاصوفیا استانبول

مسجد ایاصوفیا استانبول

 


برج دختر استانبول

برج دختر در نقطه ای که دو قاره آسیا و اروپا به یکدیگرمنتهی می شوند برروی دریا قرار دارد. در این جزیره برای اولین بار در زمان یونانی ها یک مقبره ساخته شد. در زمان امپراتوری بیزانس یک بنای دیگر نیز ساخته و بعنوان ایستگاه کنترل گمرک دریایی استفاده شد. در زمان عثمانی ها این قلعه بعنوان دکل نگهبانی استانبول بکار گرفته شد. بعدها از آن به عنوان تبعید گاه و یا جزیره قرنظینه استفاده شد. اما از صدها سال پیش بعنوان «فانوس دریایی» بکار گرفته شد ، تا اینکه بعد از 2500 سال یکی از شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در ترکیه بنام حام اوغلو این قلعه را بشکل امروزی مرمت و بازسازی نمود و برای اولین بار مردم عادی توانستند به این جزیره آمده و از این برج بازدید کنند، در حال حاضر داخل این تبدیل به رستوران ها و کافه های محبویی شده است که منظره فوق العاده زیبایی به بیرون دارد
داستان ها و حکایت های بسیاری برای این برج گفته میشود و تصاویر بسیاری از آن کشیده شده که در منازل و مغازه ها و مکانهای عمومی نگهداری میشود . قایق ها روزی چند مرتبه به سمت این برج در حرکت هستند تا مسافران و گردشگران تور استانبول را به این مکان زیبا برسانند .این برج مانند نیلوفر دریایی زیبا در بین آبهای آبی تنگه بسفر، بی سر و صدا و تنها , نظاره گر استانبول می باشد
برج دختر بر روی صخره ای بزرگ و صاف که درست دروسط تنگه بسفر قرار گرفته، ساخته شده است.

برج دختر استانبول

برج دختر استانبول

برج دختر استانبول

برج دختر استانبول

 


کاخ ییلدیز استانبول

کاخ ییلدیز به معنی کاخ ستاره می باشد و در سال 1880 به عنوان اقامتگاهی برای سلطان عبدالحمید دوم ساخته شد. در اواخر قرن نوزدهم میلادی سلطان عبدالحمید دوم کاخ دلمه باغچه را ترک و به این اقامتگاه آورده شد. این کاخ از دربارهای مختلف و یک مسجد تشکیل شده است. در این کاخ یکی از بزرگترین و مجلل ترین ساختمانهایی که سلاطین در آن اقامت داشته اند قرار گرفته که این ساختمان شاله نام دارد. این ساختمانها در داخل یک پارک قرار دارد که این پارک با گل هایی از نقاط مختلف دنیا تزیین شده است. حیات این کاخ یکی از زیباترین مناظر موجود از حاشیه تنگه بسفر است و مسافران تور استانبول از آن دیدن می کنند.

 


 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید